Kontakt: tel: 81 5346065, 81 5321001, 81 5321002, 81 5321003, 81 5321004, fax 81 4790816, 81 5346065 tel.kom. 603402181, 601243961 email: szkolenia@eceprestiz.pl


fb
Google

Web ECE Prestiż

Wybierz jedno z 11 szkoleń

501.Specjalista ds. opracowania projektów i pozyskiwania funduszy unijnych w nowej perspektywie budżetowej 2014-2020 . Tajniki efektywnej pracy, czyli jak napisać dobry projekt pod kątem jego oceny –warsztaty kompetencyjne dla przyszłych profesjonalistów
502.Nowa perspektywa budżetowa 2014-2020 w Unii Europejskiej szansą dla Polski. Obowiązujące uregulowania prawne i możliwości pozyskania środków przez polskie urzędy, samorządy, instytucje i przedsiębiorców.
503.Zarządzanie projektami realizowanymi w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – nowa perspektywa 2014-2020.
504.Monitoring, ewaluacja i kontrola projektów współfinansowanych ze środków EFS
505.Ocena budżetu projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – nowa perspektywa 2014-2020
506.Postępowanie i egzekucja administracyjna w 2014 roku dotycząca zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich - prawa i obowiązki wierzyciela
507.Pomoc publiczna w ramach realizowanych projektów współfinansowanych ze środków UE
508.Metody kontroli - zasady, metody i techniki doboru próby do kontroli projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej
509.Wykrywanie i zwalczanie oszustw, nadużyć finansowych i korupcji z uwzględnieniem nieprawidłowości w projektach współfinansowanych ze środków UE – techniki oraz metody kontroli/audytu
510.Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – kontrola, typowe błędy i nadużycia
511.Kontrola projektów inżynierii finansowej realizowanych w ramach działania 6.2 POKL i w perspektywie finansowej 2014-2020

EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
Tel 81 5346065, 81 5321001, 02, 03, 04, tel. kom. 603402181, 601243961
fax. 81 4790816, 81 5346065, www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943,
KRS: 0000320097.
Szkolenia Konsulting

Zapraszamy na szkolenie

501.SPECJALISTA DS. OPRACOWANIA PROJEKTÓW I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH W NOWEJ PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ 2014-2020 . TAJNIKI EFEKTYWNEJ PRACY, CZYLI JAK NAPISAĆ DOBRY PROJEKT POD KĄTEM JEGO OCENY –WARSZTATY KOMPETENCYJNE DLA PRZYSZŁYCH PROFESJONALISTÓW

Błąd zapytania